Export ICS

Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan

Event

Title:
Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan
When:
Dih, 23. Am Màrt 2018, 18:00 h
Where:
Mitchell Library - Glasgow
Category:
Gaelic Books Council

Description

Dihaoine 23 Màrt, 18.00 - Leabharlann Mitchell
Bidh Alison Lang, a tha air cliù a chosnadh mar sgrìobhadair nobhailean,
sgeulachdan goirid is sgriobtaichean, a’ cur nobhail ùr air bhog le Luath Press. Tha
Tormod air a bheò-ghlacadh le sgeulachdan, mun eilean ’s mu na daoine a dh’fhalbh
’s a dh’fhuirich, agus mun t-saoghal mhòr air nach eil e eòlach… fhathast, co-dhiù.

 

Friday 23rd March, 18.00 - Mitchell Library
Join Alison Lang, celebrated Gaelic novelist, short story writer and playwright, as she
launches her latest novel, The Little Boy who Listened at Doors, from Luath Press.
Tormod is captivated by stories about the island, the folk who left and those who
stayed, and about the big, wide world he has hasn’t had a chance to explore...yet.
Simultaneous translation will be provided at this event for non-Gaelic
speakers.

 

Gheibhear tiogaidean airson a h-uile tachartas air www.ayewrite.com | Tickets for all events are available from www.ayewrite.com 

Tachartasan Gàidhlig aig Aye Write 2018 | Gaelic Events at Aye Write 2018


Venue

Location:
Mitchell Library
City:
Glasgow
Country: