Export ICS

Eadar Pinn is Guthan Binn: Gaelic Songwriting

Event

Title:
Eadar Pinn is Guthan Binn: Gaelic Songwriting
When:
Dih, 16. Am Màrt 2018, 18:00 h
Where:
Mitchell Library - Glasgow
Category:
Gaelic Books Council

Description

Dihaoine 16 Màrt, 18.00 - Leabharlann Mitchell
Oidhche shònraichte ann an cuideachd triùir sheinneadairean is sgrìobhadairean
òrain cliùiteach, Gillebrìde MacIlleMhaoil, Alasdair MacIlleBhàin agus Marcas Mac an
Tuairneir. Bidh iad a’ còmhradh air mar a bhios iad a’ sgrìobhadh òrain agus na
rudan a tha air buaidh a thoirt air cuid de na h-òrain Gàidhlig as aithnichte san latha
an-diugh. Cluinnear cuid de na h-òrain beò cuideachd.

 

Friday 16th March, 18.00 - Mitchell Library
Join three renowned Gaelic lyricists and singers, Gillebride MacMillan, Alasdair
Whyte and Mark Spencer Turner, as they discuss their song-writing process.
Discover the inspiration behind some of the best-known songs from the
contemporary Gaelic music scene and hear them performed live.
Simultaneous translation will be provided at this event for non-Gaelic
speakers.

 

Gheibhear tiogaidean airson a h-uile tachartas air www.ayewrite.com | Tickets for all events are available from www.ayewrite.com 

Tachartasan Gàidhlig aig Aye Write 2018 | Gaelic Events at Aye Write 2018


Venue

Location:
Mitchell Library
City:
Glasgow
Country: