Export ICS

Community Singing Group

Event

Title:
Community Singing Group
When:
DiM, 31. An t-Iuchar 2018, 18:30 h - 20:30 h
Where:
McPhabbs - Glasgow
Category:
Glasgow Life / Glaschu Beò

Description

Singing needs you! 

NEW COMMUNITY SINGING GROUP starting TUESDAY 26 JUNE - just drop in!

Do you enjoy singing?
Would you like to learn some Gaelic songs?
Are you between ages 12-100?
Are you free on 11 & 12 August 2018?
… and can you come to weekly rehearsals for the next seven weeks?

Take part in this exciting opportunity to learn and then perform outdoors with some great singers and musicians. This newly formed community singing group will be part of the Gaelic Song Trail at Festival 2018, the cultural programme of the European Championships. 

In the spirit of community involvement everyone is very welcome. You don’t need to have Gaelic, you could be learning, or you might be a fluent speaker – we want you all as you’ll all have a part to play. And remember - everyone can sing!

Rehearsal’s start Tuesday with weekly rehearsals up to 7 August, and performances on 11 and 12 August.
Attendance to rehearsals flexible around people's summer holidays.

For more information contact Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

THA BUIDHEANN SEINN COIMHEARSNEACHD ÙR GAD IARRAIDH
An toil leibh a bhith a' seinn?
A bheil sibh ag iarraidh òrain Ghàidhlig ionnsachadh?
A bheil sibh nas sine na 12 bliadhna a dh'aois?
A bheil sibh saor air 11mh Lùnastal 2018?
… agus am b’ urrainn dhuibh tighinn gach seachdain a ruith thairis air na h-òrain [ag obair mun cuairt air na saor-làithean aig a h-uile duine]

Ma tha sibh a' dol leis a' mhòr chuid de seo – cùm a' leughadh! Gabh pàirt ann an cothrom brosnachail le seinneadairean agus ceòladairean air leth. Bidh am buidheann seinn ùr a tha seo a luib Turas Òrain Ghlaschu aig Fèis 2018 – pairt dhe na European Championships 
Tha fàilte air a h-uile duine 's chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh, ‘s dòcha gu bheil thu ag ionnsachadh a' chànain neo 's dòcha gu bheil sibh fileanta – chan eil e gu diofar, tha sinn gad iarraidh agus tha pàirt agaibh ri chluich sa bhuidheann coimhearsneachd seo. Cuimhnich! Tha comas aig a h-uile duine a bhith a' seinn. 

Rehearsal’s Start Tuesday 19th June 2018 6.30pm-8.30pm
July 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st 
August 7th, 11th

 

https://www.facebook.com/events/622765434723934/


Venue

Location:
McPhabbs
Street:
23 Sandyford Place
ZIP:
G3 7
City:
Glasgow