Export ICS

Leugh & Seinn Le Linda at Wee Write Family Day

Event

Title:
Leugh & Seinn Le Linda at Wee Write Family Day
When:
DiD, 20. An Cèitean 2018, 10:30 h - 12:30 h
Where:
Mitchell Library - Glasgow
Category:
Other

Description

**DÀ Sheisean / TWO Sessions**
10:30 - 11:15 (0-2 years) We'll be reading 'Can halò mar seo!'
&
11:45 - 12:30 (3-5 years) We'll be reading 'Wow! Thuirt a' chailleach-oidhche!'
Tha na seiseanan AN-ASGAIDH! / Sessions are FREE!

Thig còmhla ri Linda airson seiseanan-leughaidh loma làn sgeulachdan, gheamaichean, òrain agus spòrs airson nan tràth ìrean! Faic na h-amannan son gach aois gu h-àrd.
Son barrachd fiosrachaidh thèid gu: https://www.ayewrite.com/weewrite/family-day/Documents/Aye%20Write%204pp%20low%20res.pdf

Join Linda for sessions filled with stories, games, songs, fun for early-years children! Please note the times for each age group above.
For more information please visit: https://www.ayewrite.com/weewrite/family-day/Documents/Aye%20Write%204pp%20low%20res.pdf


Venue

Location:
Mitchell Library
City:
Glasgow
Country: