Chaidh An Lòchran a chur air bhonn ann an 1999 gus ealain agus cultar Gàidhlig ann an Glaschu adhartachadh agus a leasachadh agus gus làthaireachd sheasmhach fhaicinnseach a stèidheachadh do na h-ealain Ghàidhlig anns a' bhaile.

Tha Glaschu agus Gàidhlig fighte-fuaighte ri chèile. Tha am baile air a bhith na dhachaigh do choimhearsnachd mhòr de luchd-labhairt na Gàidhlig bhon ochdamh linn deug. An-diugh, tha aon a-mach à sia de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba a' fuireach ann an Glaschu, no goirid do Ghlaschu.

Tha An Lòchran ag amas air na h-ealain Ghàidhlig a chomharrachadh agus a cultar fhosgladh a-mach dhan mhòr-shluagh.

Bu mhath leinn cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil ùidh anns na h-ealain Ghàidhlig.

 

Follow us on Facebook & Twitter

/AnLochran     /AnLochran 

 

Tha roghainn ann ur fiosrachadh a thoirt far an liosta puist aig àm sam bith le bhith a’ tadhal an duilleag seo, neo le bhith a’ cleachdadh na ceanglaichean anns gach post-dealain. Ma lìonas tu a-staigh am form seo, cha tèid fiosrachadh sam bith agaibh a ghlèidheadh air ar uidheaman frithealaiche. Thèid am fiosrachadh gu mailchimp.com, a-mhàin, am pròiseasar dàta againn airson liostaichean puist – chithear am Poileasaidh Prìobhaideach aca an seo.

Seòladh post-dealain(*)
Please let us know your email address.

Chiad Ainm
Please let us know your name.

Cinneadh
Please write a subject for your message.

Gabh ris neo thoir às?
Invalid Input

Tagh a bheil thu airson a bhith air liosta piust An Lòchrain, neo tagh a bheil thu airson ur fiosrachadh a thoirt far an liosta puist.

Dè am fòrmat as fheàrr leibh gus ar puist-dhealain fhaicinn?
Invalid Input

CUIR FIOS GU:

 

Iain Beggs, Oifigear Leasachaidh An Lòchrain,

Aonad 1, 22 Sràid Achadh a' Mhansa, Glaschu, G11 5QP

Fòn: 0141 341 1025

Post-d Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Làrach-lìn www.anlochran.com

 


Website disclaimer www.anlochran.com

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by An Lòchran and whilst we endeavour to keep the information up-todate and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of An Lòchran. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, An Lòchran takes no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.