Day

Dih, 27. An Giblean 2018

   
 
Date Title Venue City Category
27.04.18, 20:00 h Commodore Hotel Helensburgh Comunn Gàidhealach Sgìre Bhail' Eilidh ¦ Helensburgh & District Highland Association
27.04.18, 21:00 h - 28.04.18, 01:00 h Crawford Hall Glasgow Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu ¦ The Glasgow Uist and Barra Association