Day

DiS, 24. An Gearran 2018

   
 
Date Title Venue City Category
23.02.18, 21:00 h - 24.02.18, 01:00 h Crawford Hall Glasgow Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu ¦ The Glasgow Uist and Barra Association
24.02.18, 13:00 h - - Other
24.02.18, 19:30 h Crawford Hall Glasgow Comunn Sgiathanach ¦ Glasgow Skye Association
24.02.18, 19:30 h - 22:30 h - - Clann Gàidhlig